GLCD Font Creator

GLCD Font Creator

Miễn phí
GLCD Font Creator tạo personalized phông, biểu tượng và biểu tượng
Người dùng đánh giá
3.3  (3 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.4
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
GLCD Font Creator là những câu giải pháp để tạo ra personalized phông, biểu tượng và biểu tượng cho Graphic LCD (GLCD). Nó cho phép cô có thể tạo ra phông chữ cho Liquid Crystal Displays (LCD) và Graphic LCD. Nó chuẩn bị một rất đẹp và dùng trực giác mạnh mẽ diện. GLCD Font Creator cho anh tạo ra fonts, và các biểu tượng suốt từ đầu, hay bởi nhập khẩu tồn tại phông chữ trong hệ thống của chúng ta. Nó giúp anh sửa đổi và điều chỉnh họ cho nhu cầu của ông, áp dụng hiệu ứng với họ, và cuối cùng cũng xuất chúng là mật mã gốc để dùng trong yêu thích của ngôn ngữ compiler.
Thông tin được cập nhật vào: